Nieuws

Europese media-industrie gebaat bij onafhankelijke toezichthouders

“De media-industrie heeft veel baat bij onafhankelijk mediatoezicht op nationaal niveau en een goed functionerende ERGA, het Europese netwerk van mediatoezichthouders. Dat leidt tot een win-win situatie. Als het mediatoezicht in EU-landen goed op elkaar is afgestemd en de verschillen in interpretatie van de regels niet te groot zijn, dan is dat alleen maar goed voor internationaal opererende mediabedrijven. Dat leidt tot meer rechtszekerheid en duidelijkheid waardoor bedrijven zich volledig kunnen concentreren op dingen waar ze echt goed in zijn. Zoals technische innovatie. Dat kan ook weer bijdragen aan het ontwikkelen van goede tools voor consumenten. Tools bijvoorbeeld die kinderen nog beter beschermen tegen schadelijke mediacontent.”

Dat was de belangrijkste boodschap van de speech die Madeleine de Cock Buning (voorzitter ERGA) hield tijdens het seminar “The new Audiovisual Media Services Directive: time for a future-proof agreement?”. Dit seminar werd op 22 maart jl. in Brussel georganiseerd. De herziening van de Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn stond centraal. Aan die herziening wordt op dit moment door de EU gewerkt. De bijeenkomst werd georganiseerd door CERRE (Centre on Regulation in Europe) een onafhankelijke denktank in Brussel die studies uitvoert naar consistente regulering voor de Europese media, telecommunicatie en aanverwante sectoren.

Niet vanzelfsprekend
Recente ontwikkelingen in diverse EU-landen zoals Kroatië en Griekenland hebben aangetoond dat onafhankelijk en goed functionerende mediatoezichthouders bepaald geen vanzelfsprekendheid zijn. De Cock Buning vindt daarom dat de nieuwe richtlijn stevige waarborgen moet bevatten voor de onafhankelijkheid van toezichthouders, bijvoorbeeld op het punt van benoemingen van de bestuurders van die organisaties. Ook moet deze een duidelijk kader scheppen voor ERGA. In de nieuwe richtlijn dreigen enkele bepalingen echter weer uitgehold te worden, dat speelt bijvoorbeeld bij de formulering van de taakomschrijving van toezichthouders. De ERGA-voorzitter liet weten daar zorgen over te hebben. Ze riep de partijen die betrokken zijn bij het wetgevingsproces op zich hard te blijven maken voor onafhankelijk toezicht en een sterke ERGA met een duidelijk mandaat.

ERGA Academia
ERGA wil ook een impuls geven aan beter toezicht door kennis en ervaringen efficiënter met elkaar te delen. De door het netwerk geïnitieerde ERGA Academia moet daar een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door het verdiepen en verbreden van kennis. En door inzichten te delen in de toezichtstrategieën gericht op het creëren en behouden van een gelijk speelveld voor onafhankelijke media.

Speech by Madeleline de Cock Buning CERRE Meeting, 22 march 2017

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts