Nieuws

Geen hoger beroep tegen uitspraak Heel Holland Bakt, beleidsbrief dienstbaarheidsverbod volgt

De rechtbank Midden Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan in de procedure tussen Omroep MAX en het Commissariaat voor de Media , naar aanleiding van merchandise rond het programma Heel Holland Bakt. Het Commissariaat heeft besloten om geen hoger beroep tegen de uitspraak in te stellen.

In de uitspraak is het bezwaar van Omroep Max tegen de eerder opgelegde boete gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank was van oordeel dat in dit geval niet voorzienbaar was dat het handelen of nalaten zou leiden tot een overtreding van het dienstbaarheidsverbod.

Beleidsbrief volgt
Het Commissariaat vindt het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van het dienstbaarheidsverbod, zoals opgenomen in artikel 2.142 van de Mediawet 2008. Daarom brengt het hierover later dit jaar een beleidsbrief uit.

Uitgangspunten dienstbaarheidsverbod
In de beleidsbrief brengt het Commissariaat samen hoe het dienstbaarheidsverbod in de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie en de beschikkingenpraktijk van het Commissariaat is uitgelegd. Uitgangspunt is dat de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen met al hun activiteiten niet dienstbaar mogen zijn aan het behalen van meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel door derden. Zij moeten marktconforme vergoedingen overeenkomen en mogen geen springplank zijn voor commerciële activiteiten van derden. Op de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen rust een zware verantwoordelijkheid om het non-commerciële karakter van het publieke bestel te handhaven. Zij hebben een zorgplicht om te voorkomen dat het dienstbaarheidsverbod wordt geschonden.

Invulling zorgplicht
In de beleidsbrief zullen voorbeelden worden gegeven van activiteiten van derden waarop de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen in dit kader alert moeten zijn, zoals merchandising of aanhakende reclame. Ook zal meer duidelijkheid worden geboden over hoe in verschillende situaties – zoals bij de aankoop van programma’s of formats – aan de zorgplicht invulling kan worden gegeven.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts