Nieuws

Hoger beroep L1 deels gegrond, boetebesluit aangepast

Reactie Commissariaat voor de Media uitspraak Rechtbank Limburg zaak Stichting Omroep Limburg

De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft op 27 december 2018 het hoger beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) deels gegrond verklaard. Onder de streep komt de Raad van State tot een totale boete van €185.000, waar het Commissariaat na bezwaar een totale boete van €239.000 had opgelegd.

Stichting Omroep Limburg was in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg op 31 januari 2018, waarin de rechtbank het beroep dat Stichting Omroep Limburg had ingesteld tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma’s van L1, ongegrond had verklaard.

Het Commissariaat voor de Media had Stichting Omroep Limburg acht boetes opgelegd voor het overtreden van de Mediawet. Het hoger beroep van Stichting Omroep Limburg had uitsluitend betrekking op vier boetes voor de overtreding van de sponsorregels in vier van hun programma’s. De boetes waren opgelegd voor de programma’s Gezond Idee TV, VieCuri Matinee, Zelf & Co, en Kunst op de Bonnefooi. Stichting Omroep Limburg heeft zich niet verzet tegen de overige vier boetes.

De Mediawet schrijft voor dat publieke media-instellingen volledig onafhankelijk moeten opereren. Sponsoring van programma’s is verboden. Hier zijn een paar strikte uitzonderingen op, bijvoorbeeld als programma’s van educatieve of culturele aard zijn. Het Commissariaat voor de Media was van mening dat de drie programma’s Gezond Idee TV, VieCuri Matinee, en Zelf&Co van Stichting Omroep Limburg niet van educatieve aard zijn.

De Raad van State volgt het Commissariaat in de uitleg van het begrip “educatief” en acht het sponsorverbod voldoende afgebakend, ook al is het begrip niet nader geduid in de wet en de wetsgeschiedenis. De boetes die zijn opgelegd voor de programma’s Gezond Idee TV en VieCuri Matinee blijven echter niet in stand. Volgens de RvS bestaat twijfel of het sponsorverbod met die programma’s is overtreden, omdat ze meer dan incidenteel educatieve elementen bevatten, en moet L1 het voordeel van de twijfel krijgen. Dat geldt echter niet voor de programma’s Zelf & Co en Kunst op de Bonnefooi. De boetes die hiervoor zijn opgelegd blijven in stand en het Commissariaat wordt bij deze programma’s op alle punten gevolgd.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts