Nieuws

Impact fusie De Persgroep – Mecom: Commissariaat verzorgt onafhankelijke monitoring pluriformiteit en onafhankelijkheid

In reactie op het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van 11 februari om de fusie van De Persgroep en Mecom toe te staan, benadrukt het Commissariaat voor de Media (CvdM) het belang van zijn Mediamonitor. De Mediamonitor houdt de vinger aan de pols van de markten voor nieuwsmedia en zal in beeld brengen wat de gevolgen van deze concentratie zijn voor de pluriformiteit. Op basis van deze informatie kan de politiek een standpunt innemen. Ook zal de Mediamonitor in 2015 speciaal onderzoek doen naar de onafhankelijkheid van redacties.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het CvdM: “Lof voor de ACM die in deze zaak een uitgebreide analyse heeft gedaan en zorgvuldig heeft overwogen wat in de huidige situatie de impact van deze fusie is. Welke effecten de fusie op langere termijn zullen hebben voor de pluriformiteit en onafhankelijkheid van informatievoorziening is nog niet te zeggen. Dit is een onderwerp dat wij als onafhankelijke  mediatoezichthouder nauwgezet zullen volgen met onze Mediamonitor”.

Het Commissariaat voor de Media publiceert zijn bevindingen in de Mediamonitor. Deze biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen van de Nederlandse mediasector en de concentratie op de mediamarkten.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts