Nieuws

Jaarverslag 2014: Toezicht op Maat en Gelijk Speelveld als centrale thema’s

Het Commissariaat bouwde in 2014 verder aan Toezicht op Maat voor onafhankelijke, pluriforme en toegankelijke media. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2014. Hierin geeft het Commissariaat voor de Media inzicht in de verscheidenheid aan activiteiten die het als onafhankelijke mediatoezichthouder ontplooit.

Centraal stonden in 2014 de inzet op het creëren van een gelijk speelveld tussen vergelijkbare mediabedrijven en het toepassen van Toezicht op Maat voor een zo effectief mogelijke toezichtpraktijk. Dit om ruimte te bieden voor innovatie, eerlijke kansen te bieden voor alle mediabedrijven en tegelijk de kijker te beschermen. Met als einddoel een zo onafhankelijk, pluriform en toegankelijk mogelijk media-aanbod.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter: “In 2014 hebben we op een breed terrein stappen gezet om ons toezicht verder te ontwikkelen. Zo hebben wij in 2014 de basis kunnen leggen voor een aantal belangrijke zaken. Bijvoorbeeld rondom de Eredivisie voetbalrechten, waar we van de publieke omroep vergroting van transparantie en onafhankelijkheid van commerciële invloeden hebben geëist. Andersom hebben we ook een boete opgelegd aan een commerciële omroep die te veel reclame uitzond rondom kinderprogramma’s. En stevig, omdat in zo’n geval ook het belang van bescherming van minderjarigen meespeelt. Door steeds helder te zijn in de achtergronden van bepaalde maatregelen, zorgen we dat zenders en omroepen precies weten waar ze aan toe zijn. Uiteindelijk gaat het er niet om dat zij verantwoording afleggen aan het Commissariaat, maar aan de maatschappij”.

Het Commissariaat kon in 2014 voor het eerst gebruik maken van de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen, om zo tot snelle gedragswijziging te komen. Van deze bevoegdheid is vier keer gebruik gemaakt, en met succes, er hoefde uiteindelijk in geen van de gevallen een dwangsom te worden verbeurd. Het aantal boetes bleef in 2014 met twee gelijk aan dat in 2013.

Het jaarverslag kent dit jaar voor het eerst primair een interactieve digitale verschijningsvorm en is te vinden op jaarverslag.cvdm.nl.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts