Nieuws

Jaarverslag 2017 staat online

2017 was het jaar waarin we ons in het bijzonder richtten op ‘Het huis op orde’, een goede governance en interne beheersing bij de omroepen, en op het online domein. Zo motiveerden we YouTubers om hun eigen Social Code op te stellen, waarmee zij transparanter willen zijn over reclame naar hun doorgaans jonge kijkers.

Ons toezicht op maat heeft vorig jaar in het teken gestaan van het voorkomen van overtredingen van de Mediawet. Onze medewerkers zijn letterlijk het hele land doorgetrokken om aan lokale en regionale omroepen de wet uit te leggen. We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe beleidsregels governance en over de (on)mogelijkheden die er bestaan op het gebied van publiek private samenwerking.

Het jaarverslag van het Commissariaat voor de Media is online in te zien via jaarverslag.cvdm.nl/2017 of download de pdf-versie.

Nieuw: Jaaroverzicht 2017

Dit jaar is er ook een jaaroverzicht gemaakt. In het jaaroverzicht is in vogelvlucht het jaar 2017 weergegeven. Download de pdf-versie.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts