Nieuws

Nieuw Reglement horen in de bezwaarfase

Vanaf vandaag heeft het Commissariaat voor de Media een nieuw Reglement horen in de bezwaarfase. Dit reglement vervangt het Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften.

Met het inwerking treden van het nieuwe reglement is ook een nieuwe hoorcommissie ingesteld. Deze hoorcommissie bestaat uit een externe voorzitter en ten minste twee medewerkers van het Commissariaat voor de Media. Gelijktijdig is de Adviescommissie Bezwaarschriften, die bestond uit drie externe leden en een externe secretaris, opgeheven. Door deze wijziging wordt de bezwaarprocedure minder formeel en kan deze sneller worden uitgevoerd. Hiermee wordt ook een kostenbesparing gerealiseerd.

Download het Reglement horen in de bezwaarfase.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts