Nieuws

Nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten per 01-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 past het Commissariaat voor de Media de Beleidsregels nevenactiviteiten aan. Met de bijstelling van de beleidsregels realiseert het Commissariaat administratieve lastenverlichting voor de publieke media-instellingen, maar beschermt tegelijkertijd marktpartijen tegen oneerlijke concurrentie. Dat doet het Commissariaat onder andere door transparant te zijn over nevenactiviteiten van publieke media-instellingen, bijvoorbeeld door alle nevenactiviteiten in een openbaar register op te nemen.

De administratieve lastenverlichting voor de publieke media-instellingen realiseert het Commissariaat onder andere door de manier van aanmelden en de beoordeling van nevenactiviteiten te veranderen. De categorisering (clustering) van nevenactiviteiten is eenvoudiger geworden en het Commissariaat zal voor bepaalde nevenactiviteiten gaan werken met een generieke toestemming. Tevens worden bestaande regels duidelijker uitgelegd. Dit alles zal ertoe bijdragen dat het aanvragen en verlenen van toestemming voor nevenactiviteiten sneller en makkelijker gaat en dat de rechtszekerheid wordt vergroot.

Totstandkoming nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten
Sinds de invoering van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 toetst en evalueert het Commissariaat met regelmaat de werkwijze en regels samen met publieke media-instellingen en andere betrokkenen. Naar aanleiding van de evaluatie is gekeken naar een vereenvoudiging van met name de aanvraagprocedure, de clustering van nevenactiviteiten en de mogelijkheid om generieke toestemmingen te gaan verlenen. Deze evaluatie heeft geleid tot de nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten 2016. De nieuwe regels zijn in juni 2015 openbaar geconsulteerd. De reacties naar aanleiding van deze consultatie zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve beleidsregels.

Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
Consultatie Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
Rapport evaluatie nevenactiviteiten 2009 – 2014

 

Voorlichtingsbijeenkomst 3 december 2015
Op 3 december jl. organiseerde het Commissariaat een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten 2016. Lees verder.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts