Nieuws

Nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten grote stap voorwaarts

De herziening van de nieuwe Europese mediarichtlijn (AVMSD*), waarvoor de Europese Commissie op 25 mei 2016 een voorstel heeft gepubliceerd, is een grote stap voorwaarts. Dat zegt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media en van de Europese Groep van Mediatoezichthouders (ERGA**).

ERGA heeft in 2015 met het oog op de herziening van de richtlijn rapporten gepubliceerd met aanbevelingen die voor een groot deel nu door de Europese Commissie zijn overgenomen. Madeleine de Cock Buning: “Zo heeft ERGA voorstellen gedaan voor een veel betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijke content, niet alleen voor het aanbod op televisie, maar ook voor online mediadiensten. Ook hebben we ervoor gepleit de onafhankelijkheid van de media-toezichthouders in de EU-lidstaten in de nieuwe richtlijn beter vast te leggen. We zijn verheugd dat dit allemaal door de Europese Commissie in het ontwerp van de herziene richtlijn is opgenomen. Ook heel belangrijk is, dat de richtlijn met de uitbreiding van ERGA’s takenpakket een duidelijk signaal afgeeft. Journalistiek moet beschermd worden, overal in Europa”.

Indien het voorstel voor herziening van de richtlijn wordt aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement, heeft dat gevolgen voor alle lidstaten en zal ook de Nederlandse wetgeving moeten worden aangepast. Madeleine de Cock Buning: “De verankering van onafhankelijkheid in de herziene richtlijn is geen overbodige luxe, omdat in een aantal Europese landen die onafhankelijkheid dreigt te worden ondermijnd. En ook in Nederland zal het Commissariaat voor de Media nog beter in staat zijn onze kernwaarden, bescherming van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod, als toezichthouder waar te maken”.

Meer over de herziening van de richtlijn leest u in de ERGA Press Release.

 

* Audiovisual Media Services Directive
** European Regulators Group for Audiovisual Media Services

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts