Nieuws

NTR Klokhuis

Het Commissariaat voor de Media beschermt de (redactionele) onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Het vindt het belangrijk dat minderjarigen niet commercieel beïnvloed worden. Product placement en sluikreclame zijn bij de publieke omroep verboden. Het Commissariaat voor de Media heeft kennis genomen van een persbericht van STAP over een uitzending van NTR Klokhuis, waarin aandacht werd geschonken aan trappistenbier.

Het Commissariaat voor de Media heeft zorgvuldig gekeken naar de uitzending en heeft geconstateerd dat er geen aanleiding is om op te treden tegen de NTR. In het item wordt aandacht geschonken aan het productieproces van bier, en wordt gewaarschuwd voor de gevaren van alcoholgebruik door jongeren. Het is de redactionele keuze van de NTR om te bepalen welke onderwerpen aan bod komen in het media-aanbod dat de omroep uitzendt.

De NTR heeft desgevraagd aan het Commissariaat voor de Media bevestigd dat er geen enkele betaling heeft plaatsgevonden voor het uitzenden van het item. Mede gezien deze verklaring en het feit dat geen sprake is van sluikreclame, ziet het Commissariaat voor de Media nu geen aanleiding om stappen te ondernemen.

Het Commissariaat voor de Media gaat graag in gesprek met STAP over de bescherming van minderjarigen.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts