Nieuws

Politieke partijen geïnformeerd over zendtijd voor verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017 heeft het Commissariaat zendtijd toegewezen aan 19 politieke partijen. De hoeveelheid zendtijd op TV en radio is voor iedere politieke partij gelijk. Om voor deze zendtijd in aanmerking te komen moet een partij in tenminste 19 kieskringen deelnemen aan de verkiezingen.

De radio- en televisiespotjes worden ook uitgezonden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden): de partijen moeten dan wel in Nederland voor zendtijd in aanmerking komen én op de BES-eilanden deelnemen aan de verkiezingen.

Hoeveelheid toegewezen zendtijd
De totale hoeveelheid zendtijd die aan de politieke partijen wordt toegewezen, bedraagt 18 minuten voor televisie (6 uitzendplekken van 3 minuten) en 20 minuten voor radio
(10 keer 1 minuut en 1 keer 10 minuten).

Uitzendschema televisie voor zendtijd politieke partijen
Uitzendschema radio voor zendtijd politieke partijen

Indeling van de zendtijd
De indeling van de zendtijd voor politieke partijen is gebeurd conform in 2013 gemaakte afspraken tussen het Commissariaat en de NPO, waarover de politieke partijen destijds zijn geïnformeerd. De NPO stelt vast op welke dagen en uren de radio- en televisiespotjes worden uitgezonden. Het Commissariaat bepaalt op basis van een loting door een notaris welke partij op welk moment mag uitzenden.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts