Nieuws

Rechtbank Limburg verklaart beroep van L1 ongegrond

De rechtbank Limburg heeft op woensdag 31 januari 2018 het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond verklaard. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma’s van L1. De rechtbank vindt dat het Commissariaat voor de Media deze boetes terecht heeft opgelegd. De rechtbank ziet geen reden om de boetes te matigen.

Commissariaat voor de Media blij met de uitspraak

Stichting Omroep Limburg is een regionale publieke media-instelling. De Mediawet schrijft voor dat publieke media-instellingen volledig onafhankelijk moeten opereren. Sponsoring van programma’s mag daarom alleen onder strikte voorwaarden. “Kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving die niet door commerciële belangen is gekleurd”, zegt voorzitter Madeleine de Cock Buning. “Onafhankelijke media zijn niet voor niets een van de pijlers van onze democratie. Als toezichthouder zien wij erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en commercie anderzijds.” Na uitgebreid onderzoek bleek dat acht programma’s van L1 een hoge mate van commerciële inmenging bevatten. Bedrijven en instellingen konden als het ware redactionele ruimte kopen. “Ik ben dan ook blij met de uitspraak van de rechtbank. Voor de kijker is nu duidelijk dat deze programma’s gesponsorde programma’s zijn en dat dat niet had gemogen.”

In totaal boetes voor acht programma’s

Het Commissariaat voor de Media oordeelde dat Stichting Omroep Limburg zowel de sponsorregels had overtreden als het verbod om dienstbaar te zijn aan commerciële belangen van derden. Tegen vier boetes voor het overtreden van de sponsorregels ging de omroep in beroep. Dit zijn boetes voor drie gezondheidsprogramma’s en een boete voor een cultureel programma. Als programma’s van educatieve of culturele aard zijn, mogen ze onder strikte voorwaarden worden gesponsord.

Stichting Omroep Limburg vond de gezondheidsprogramma’s van educatieve aard. Maar de rechtbank oordeelde, net als het Commissariaat voor de Media, dat de gezondheidsprogramma’s niet van educatieve aard zijn en dus niet gesponsord hadden mogen worden. Volgens de rechtbank was voldoende duidelijk, kenbaar, en voorzienbaar wat onder educatie moet worden verstaan. Stichting Omroep Limburg had dus voorzichtig moeten zijn met sponsoring van deze programma’s. Voordat de omroep besloot de programma’s uit te zenden, had zij bijvoorbeeld bij het Commissariaat voor de Media kunnen informeren wat in de Mediawet onder programma’s van educatieve aard wordt verstaan. Dit heeft Stichting Omroep Limburg niet gedaan.

Ook boete voor tonen dienst sponsor

Ook de boete voor het programma Kunst op de Bonnefooi is door de rechtbank gehandhaafd. Hoewel dit een cultureel programma is dat weliswaar mag worden gesponsord, werden er volgens het Commissariaat voor de Media in strijd met de Mediawet in het programma producten en diensten van de sponsor getoond. Stichting Omroep Limburg heeft daarmee de Mediawet overtreden.

Verantwoordelijkheid van de omroep

Publieke media-instellingen dragen redactionele verantwoordelijkheid en dienen zelf te controleren of hun handelen en media-aanbod in overeenstemming zijn met de Mediawet. Volgens de rechtbank is het dan ook de verantwoordelijkheid van de omroep om te zorgen dat uitgezonden programma’s voldoen aan die Mediawet.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts