Nieuws

Rechtbank Oost-Brabant: “Hoogte toezichtskosten zijn correct en worden op juiste wijze berekend”

De rechtbank Oost-Brabant is van mening dat de hoogte van de toezichtskosten correct is en dat de manier waarop het Commissariaat voor de Media de toezichtskosten berekent juist is. Media-instellingen CRZN en TiDa wilden hierover een uitspraak van de rechtbank hebben.

Beide media-instellingen hadden aangevoerd dat bij het bepalen van de hoogte van het tarief moet worden gekeken naar het maximumbedrag voor de toepasselijke tariefgroep. De rechtbank is het hier niet mee eens. De hoogte van het tarief kan worden bepaald door het hoogst mogelijke bedrag dat op grond van de toepasselijke tabel voor één toestemming kan worden gerekend. Het maximumbedrag voor één editie doet hier niet ter zake. De rechtbank onderbouwt dit met een beroep op de Toelichting en omdat het Commissariaat voor de Media wel degelijk op alle verschillende edities toezicht moet houden (met name voor wat betreft de reclameblokken).

Daarnaast wilden CRZN en Tida van de rechtbank weten of in de berekening voor de toezichtskosten (een percentage van) het aantal huishoudens dat een DAB+-frequentie kan ontvangen, wel mag worden meegenomen. DAB+ staat voor ‘Digital Broadcasting Radio’, oftewel digitale radio. De rechtbank is van oordeel dat bij de berekening van de toezichtskosten ook de huishoudens die gebruikmaken van DAB+ moeten worden meegenomen. Het gaat immers om het aantal huishoudens dat een radio-omroepdienst technisch in Nederland kan ontvangen.

Ook voerden CRZN en TiDa aan dat deze wijze van berekening van toezichtskosten strijd levert met het beginsel van een evenredige verdeling van lasten. De rechtbank ging ook hierin niet mee. Het is namelijk niet aan de rechter om het wettelijk systeem, zoals vastgelegd in de Mediawet of de Toezichtskostenregeling, te bekritiseren. Hier ligt volgens de rechtbank (eventueel) een taak voor de wetgever.

Tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant is nog hoger beroep mogelijk.

Bekijk de uitspraak rechtbank Oost-Brabant.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts