Nieuws

Toezichtbrief 2017: tegengaan van online sluikreclame topprioriteit

In 2017 gaat het Commissariaat voor de Media online sluikreclame aanpakken. Het Commissariaat gaat met vloggers en online platforms in gesprek om hen te bewegen tot zelfregulering te komen. In een gedragscode moet staan wat er wel en niet mag online. Dit staat in de Toezichtbrief die het Commissariaat vandaag heeft verstuurd aan de staatssecretaris van OCW, Sander Dekker. In deze brief staat waar het Commissariaat in 2017 bij haar toezicht extra op zal inzetten. Het Commissariaat maakt van het tegengaan van online sluikreclame zijn topprioriteit omdat het voor de kijker (en vooral kinderen) duidelijk moet zijn of iets reclame is of niet.

Sluikreclame online tegengaan

Op dit moment kan het Commissariaat voor de Media wel optreden tegen sluikreclame bij radio- of tv-programma’s en uitzending gemist diensten,  maar niet bij online media aanbod zoals van vloggers. Dit vormt een probleem, omdat veel vloggers regelmatig sluikreclame maken, zonder dat dit duidelijk wordt gemaakt aan de kijker.  Zeker als de kijkers kinderen zijn, is dat schadelijk, omdat kinderen veel sneller te beïnvloeden zijn.

Europese richtlijn brengt verandering in de toekomst

Mede op basis van inbreng van Europese media toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media is er een nieuwe Europese Richtlijn in de maak. Als deze richtlijn in werking treedt, krijgen alle Europese toezichthouders meer mogelijkheden om op te treden tegen online sluikreclame. Los daarvan zal een nieuwe Richtlijn een groter belang toedichten aan zelf- en co-regulering en meer ruimte gaan bieden voor gedragscodes van de industrie. Dit betekent dat het Commissariaat na omzetting van de richtlijn in Nederlandse wetgeving de makers van online video’s, zoals vloggers, kan aanspreken op het maken van sluikreclame. De regelgeving treedt echter pas over circa twee jaar in werking.

 Oproep aan vloggers om zelf in actie te komen

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Europese richtlijn roept het Commissariaat vloggers op om zelf met een gedragscode te komen. Hiertoe gaat het Commissariaat binnenkort gesprekken voeren met invloedrijke vloggers, met multi channel networks en met videosharingplatforms zoals Youtube. Het is de bedoeling dat vloggers zelf een gedragscode maken waarmee zij reclame gericht op kinderen voorkomen en waarmee helder wordt als een bedrijf hen sponsort. De rol van het Commissariaat is om te beoordelen of de gedragscode voldoet om kijkers de gewenste duidelijkheid te bieden.

Toezicht in 2017

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het toezicht betreft radio, televisie, ‘videodiensten op aanvraag’ en Nederlandse boekuitgaven. Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Tegelijk ondersteunt het daarmee de informatievrijheid.

Het Commissariaat maakt jaarlijks in zijn Toezichtbrief bekend welke onderwerpen extra aandacht krijgen in het komende jaar. Dit jaar vormt ‘Het nieuwe, online kijken’ één van de topprioriteiten. Het tweede onderwerp is ‘Het huis op orde’. Daartoe gaat het Commissariaat publieke omroepen stimuleren om zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door de governance en interne beheersing van hun organisatie goed te organiseren. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van de publieke omroepen en aan de rechtmatige besteding van de publieke gelden.

 

Toezichtbrief 2017: het nieuwe kijken en huis op orde

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts