Nieuws

Toezichtbrief 2018: Online domein en onafhankelijkheid media-aanbod belangrijkste focuspunten

In 2018 legt het Commissariaat voor de Media de focus van het toezicht op het online domein en de onafhankelijkheid van het media-aanbod. Dit staat in de Toezichtbrief die het Commissariaat voor de Media ieder jaar stuurt aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Online domein

De ontwikkelingen binnen de mediasector volgen elkaar snel op. Het speelveld is internationaal en dynamisch, en concurrentieverhoudingen wisselen voortdurend. Burgers kunnen kiezen uit een snel toenemende hoeveelheid aan vooral steeds meer online en on demand aanbod. Het is van groot belang dat te midden van alle ontwikkelingen in het online domein de — techniekneutrale —
kernwaarden van onafhankelijkheid en (daadwerkelijke) toegankelijkheid en pluriformiteit van het online media-aanbod gewaarborgd blijven. In 2017 was het nieuwe kijken al een van de twee toezichtthema’s. In 2018 ligt de focus opnieuw op het online domein. Door doorgaande focus op het online domein wordt het mogelijk dat het toezicht op het online domein steeds meer integraal onderdeel wordt van ons reguliere toezicht.

Onafhankelijkheid media-aanbod

Daarnaast besteedt het Commissariaat voor de Media in 2018 bijzondere aandacht aan de onafhankelijkheid van media-aanbod. Het is van groot belang dat media onafhankelijk van commerciële en politieke beïnvloeding hun taak kunnen uitoefenen, en zo hun bijdrage kunnen leveren aan de informatievrijheid en aan het democratisch proces. Het Commissariaat voor de Media gaat met inzet van verschillende instrumenten de onafhankelijkheid van het media-aanbod bewaken.

Toezicht in 2018

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het toezicht betreft radio, televisie, ‘videodiensten op aanvraag’ en Nederlandse boekuitgaven. Met zijn werk beschermt het Commissariaat voor de Media de onafhankelijkheid, pluriformiteit, en toegankelijkheid van het media-aanbod. Tegelijk ondersteunt het daarmee de informatievrijheid. Het Commissariaat voor de Media zet ook in 2018 sterk in op ‘de voorkant’ van het toezicht. Het gaat met de sector in gesprek, het maakt zijn beleid kenbaar via beleidsregels, die het consulteert en waarover het voorlichting geeft. Wanneer het Commissariaat voor de Media dat noodzakelijk ter bescherming van zijn kernwaarden acht, kan het echter ook handhavingsmaatregelen treffen tegen overtredingen van de wet.

Download de Toezichtbrief 2018

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts