Nieuws

Verklaring EU-groep toezichthouders over mediawet Polen

De EU-groep van toezichthouders audiovisuele media (ERGA) geeft onder voorzitterschap van prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter van het Nederlandse Commissariaat voor de Media), vandaag in Brussel een gezamenlijk verklaring waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen de situatie in Polen nauwlettend te volgen en stevige actie te ondernemen om de onafhankelijkheid van media te ondersteunen.

Op 7 januari jl. trad de nieuwe Poolse mediawet in werking. Deze wet perkt de onafhankelijkheid van de Poolse publieke omroep in. Zowel in Polen zelf als binnen de Europese Unie, is grote bezorgdheid ontstaan over deze ontwikkeling. De verklaring van ERGA komt aan de vooravond van een bijeenkomst van de Europese Commissie te Brussel waarin wordt bezien welke eventuele stappen er ondernomen moeten worden in het kader van artikel 7 van het Verdrag van Lissabon (inbreuken op Europese waarden).

Onafhankelijke audiovisuele media spelen een cruciale rol in het in stand houden en versterken van democratische verworvenheden in de EU-lidstaten. Madeleine Cock Buning: “Juist nu kunnen we het belang van vrije en onafhankelijke media in Europa niet genoeg onderstrepen. Alleen onafhankelijk geïnformeerde kijkers kunnen de juiste keuzes maken.“

Tegelijkertijd met deze verklaring over Polen publiceert ERGA een rapport met aanbevelingen aan de Europese Commissie over onafhankelijkheid van het toezicht op de media in EU-lidstaten. Om de audiovisuele media een sterke bescherming te bieden tegen ongewenste beïnvloeding van de staat of van commerciële partijen, is onafhankelijkheid van de toezichthouders in alle EU-lidstaten van groot belang. Het rapport omschrijft een aantal minimum vereisten waaraan alle Europese toezichthouders zouden moeten voldoen om onafhankelijk hun taken te kunnen vervullen.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts