Nieuws

Voorkom intrekken toestemming, betaal je toezichtskosten

Op 7 juni 2016 heeft het Commissariaat voor de Media twee toestemmingen ingetrokken van commerciële omroepen. Zij hebben ondanks herhaald aandringen verzuimd de kosten van het toezicht van het Commissariaat voor de Media te betalen.

Omroepen zijn jaarlijks voor elke verkregen toestemming kosten verschuldigd aan het Commissariaat voor de Media. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de hoogte van de toezichtskosten vast. Het jaarlijks te betalen bedrag is afhankelijk van de soort dienst (radio, televisie of kabelkrant), het technisch (potentieel) bereik, marktaandeel, het uitzendgebied van een dienst (binnen- of buitenland) en het aantal uitzenduren.

Het CvdM doet al hetgeen redelijkerwijs van een bestuursorgaan verwacht kan worden om inning van de verschuldigde toezichtskosten te bewerkstelligen en daarmee intrekking van de vergunning te voorkomen in verband met de daardoor noodzakelijke beperking van de uitingsvrijheid. Wanneer de toezichtskosten desondanks niet wordt voldaan is het CvdM gerechtigd tot intrekking over te gaan op grond van de wet. Zorg er als omroep dus voor dat de toezichtskosten worden betaald aan het Commissariaat.

Op de website van het Commissariaat vindt u de besluiten   waarin u alle intrekkingen van toestemmingen kunt inzien.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts