Nieuws

Werkwijze Communicatie vastgesteld

Het Commissariaat zet communicatie in om zijn missie te bereiken: vrijheid van informatie die breed toegankelijk is, onafhankelijk en pluriform media-aanbod, bescherming van minderjarige kijkers, eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtmatige besteding van publiek geld. Communicatie levert een bijdrage aan de naleving van de wettelijke regels en het voorlichten van het publiek en de media-instellingen daarover, en is ondersteunend aan de verantwoording die het Commissariaat aflegt over de wijze waarop hij zijn wettelijke taken uitoefent en zijn beleid in de praktijk brengt.

Als onafhankelijk toezichthouder wil het Commissariaat voor de Media zo transparant mogelijk zijn over zijn taakuitoefening, uiteraard binnen de mogelijkheden en beperkingen die de wet hiervoor biedt. Om inzicht te geven in de manier waarop het Commissariaat communiceert over de toezicht- en adviespraktijk, heeft het Commissariaat een Werkwijze Communicatie opgesteld. Deze Werkwijze Communicatie geeft duidelijkheid over de wijze waarop het Commissariaat met enkele belangrijke communicatie-instrumenten omgaat. De Werkwijze Communicatie is op 17 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees de Werkwijze Communicatie van het Commissariaat voor de Media hier.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts