Nieuws

YouTubers ontwikkelen met hulp van Commissariaat voor de Media een code om transparanter te zijn over reclame

Vandaag lanceert een grote groep YouTubers de 'Social Code: YouTube'. In deze code hebben de YouTubers afspraken vastgelegd die moeten zorgen voor meer transparantie over eventuele reclame in hun video’s. In de code staat bijvoorbeeld dat deze content creators in hun video’s gaan aangeven wanneer zij worden betaald om een bepaald product aan te prijzen. De code is tot stand gekomen in samenwerking met het Commissariaat voor de Media. De YouTubers en het Commissariaat zijn met elkaar in contact gekomen naar aanleiding van een onderzoek van het Commissariaat eerder dit jaar. Bij de uitwerking van de code is ook gesproken met andere partijen, waaronder de Stichting Reclame Code, Multi Channel Networks en belangenorganisaties. De YouTubers hebben zich bij het opstellen van de code laten inspireren door een literatuuronderzoek dat in opdracht van het Commissariaat is uitgevoegd door de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belangrijke stap

Het Commissariaat is blij met deze belangrijke stap naar meer transparantie. Voorzitter Madeleine de Cock Buning: “Ik ben heel blij dat de YouTubers de uitnodiging om samen te werken aan meer transparantie zo voortvarend hebben opgepakt. Met de code zetten zij echt een belangrijke stap in de goede richting. De YouTubers laten door deze vorm van zelfregulering zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers. Vooral voor minderjarigen is dat erg belangrijk”. Het Commissariaat ondersteunt de initiatiefnemers bij het monitoren van de werking van de Social Code: YouTube. Een eerste evaluatiemoment is gepland in het voorjaar van 2018.

Website

Vandaag, op de eerste dag van de Week van de Mediawijsheid 2017, wordt ook de website www.desocialcode.nl gelanceerd. Op deze website is te zien wat de code inhoudt, wie zich al bij de code hebben aangesloten en kunnen andere YouTubers zich ook aansluiten.

Onderzoek

In opdracht van het Commissariaat voor de Media hebben Dr. Esther Rozendaal van de Radboud Universiteit en Dr. Eva van Reijmersdal van de Universiteit van Amsterdam een Literatuuronderzoek gedaan naar de manier waarop transparantie over reclame kan worden vergroot. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat in de meeste onderzoeken een vermelding van een betaalde samenwerking bij minderjarigen bleek te leiden tot een betere inschatting van het commerciële karakter van een video. Daarbij geldt dat hoe duidelijker en hoe langer de vermelding in beeld is, hoe beter de melding wordt begrepen. De uitkomsten van het onderzoek zijn door de YouTubers deels overgenomen in hun code. Bijvoorbeeld in de formuleringen die zij gebruiken.

Voorbereiding op de toekomst

Video’s van YouTubers vallen op dit moment nog niet onder het toezicht van het Commissariaat. In de toekomst kan de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten daar mogelijk verandering in brengen. Europese toezichthouders krijgen dan waarschijnlijk meer bevoegdheden om hun toezicht ook uit te breiden naar platforms zoals YouTube. De Cock Buning: “Hoe eerder YouTubers starten met zelfregulering op het gebied van transparantie, hoe beter zij straks zijn voorbereid. Het is nog niet helemaal te overzien of deze code uiteindelijk gaat voldoen aan de richtlijn die nu wordt aangepast, maar deze groep YouTubers geeft hierin wel het goede voorbeeld.”

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts