Nieuws

RSS

Filteren

1 - 10 van 395 nieuwsberichten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Reactie Commissariaat op berichtgeving in media

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelij...

Vertrek algemeen directeur

Onze algemeen directeur, Suzanne Teijgeler, verlaat het Commissariaat voor de Media. Per 1 september 2019 treedt zij in dienst bij Discovery Benelux BV....

Jaarverslag 2018 staat online

Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. ...

Mediamonitor 2019: Nederlanders blijven zich breed oriënteren voor nieuws

Het Commissariaat voor de Media heeft vandaag de Mediamonitor 2019 uitgebracht. Voor de tweede keer in combinatie met het Reuters Digital News Report. In de Mediamonitor 2019 staat hoe de Nederlandse media zich in 2019 hebben ontwikkeld en op welke manier Nederlanders nieuws tot zich nemen. Ook zie ...

Media: de motor van de democratie?

Maandag 20 mei was het vijfjaarlijkse congres van het Commissariaat voor de Media. Het thema was Media: de motor van de democratie?...

Geen indicatie voor bestaan van filterbubbels in Nederland

In Nederland is op dit moment geen indicatie dat Nederlanders die nieuws tot zich nemen in filterbubbels zitten. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam, dat op verzoek van het Commissariaat voor de Media is gedaan. ...

Nieuwe Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019

Het Commissariaat voor de Media heeft de Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019 (officieel: Beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen 2019) vastgesteld....

CvdM en AP intensiveren samenwerking

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaan meer samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving als het gaat om media-instellingen....

Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de programma’s Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw van KRO-NCRV. Aanleiding voor het onderzoek was de publieke aandacht voor een nevenfunctie van de presentatrice van deze programma’s, Yvon Jaspers. ...