Nieuws

RSS

Filteren

1 - 10 van 401 nieuwsberichten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Opmerkingenbrief bij Begroting 2020 van de NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft op 13 september 2019 zijn begroting voor het jaar 2020 bij minister Slob ingediend. Op 12 november 2019 heeft het Commissariaat voor de Media een herziene versie van deze begroting ontvangen....

Onderzoek naar redactiestatuut van start

Onafhankelijkheid van de media is een van de cruciale waarden van onze democratie die de Mediawet borgt. Het redactiestatuut is daarbij een belangrijk instrument. Daarom start het Commissariaat voor de Media eind 2019 een onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten bij zowel publie...

Eric Eljon niet langer lid Commissariaat voor de Media

Na zorgvuldig onderzoek is de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tot de conclusie gekomen dat Eric Eljon niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat voor de Media....

Einde verscherpt toezicht vermijdbare uitingen

Het Commissariaat voor de Media heeft geconstateerd dat de naleving op het verbod vermijdbare uitingen aanzienlijk is verbeterd. De in 2018 gehouden voorlichtingsbijeenkomst, de Masterclass Mediawet voor producenten en programmamakers en het geïntensiveerde toezicht hebben effect gehad. Daarom word...

Reactie Commissariaat op berichtgeving in media

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelij...

Vertrek algemeen directeur

Onze algemeen directeur, Suzanne Teijgeler, verlaat het Commissariaat voor de Media. Per 1 september 2019 treedt zij in dienst bij Discovery Benelux BV....

Jaarverslag 2018 staat online

Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. ...

Mediamonitor 2019: Nederlanders blijven zich breed oriënteren voor nieuws

Het Commissariaat voor de Media heeft vandaag de Mediamonitor 2019 uitgebracht. Voor de tweede keer in combinatie met het Reuters Digital News Report. In de Mediamonitor 2019 staat hoe de Nederlandse media zich in 2019 hebben ontwikkeld en op welke manier Nederlanders nieuws tot zich nemen. Ook zie ...