Nieuws

RSS

Filteren

1 - 10 van 317 nieuwsberichten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Raad van State: Commissariaat volgt terecht voorkeursadvies gemeenteraad Haaren

De Raad van State heeft op 15 maart jl. uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Haarense Omroep Stichting (HOS) had aangespannen tegen het besluit van het Commissariaat om de Stichting Lokale Omroep Haaren (LOHA) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Haaren (Noord-Brabant) aan te...

Nieuwe indeling reguliere zendtijd politieke partijen

Alle partijen met een of meer zetels in de Eerste of Tweede Kamer hebben recht op zendtijd voor politieke partijen op radio en tv. Op 21 maart om 16.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vast. Het Commissariaat maakt op 22 maart de nieuwe indeling voor de zen...

“Bescherming minderjarigen nu net zo sterk als de zwakste schakel”

Tijdens de halfjaarlijkse plenaire vergadering van ERGA op 9 maart jl. is het ERGA rapport gepresenteerd over de bescherming van kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat de online bescherming verre van waterdicht is. Niet alleen verschilt binnen de EU de manier waarop schadelijke audiovisuele content ...

Informatiebubbel geen verkiezingsissue: een gemiste kans

Op 15 maart ga ik - en ik hoop met mij miljoenen andere Nederlanders - naar het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als toezichthouder op de media kijk ik natuurlijk met speciale belangstelling naar wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de onafhanke...

URGENT: Storing in meldingsformulier nevenactiviteiten

Mocht uw media-instelling in de periode tussen 28 december 2016 en 3 maart 2017 een nevenactiviteit hebben gemeld via het aanmeldformulier op deze website, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het Commissariaat. Wij kunnen voor u nagaan, of uw melding door ons is ontvangen. Mocht dit niet ...

Consultatie van start voor Beleidsregels governance en interne beheersing

Het Commissariaat heeft de Beleidsregels voor governance en interne beheersing bij landelijke en regionale publieke omroepen opgesteld. Het concept voor deze beleidsregels wordt van 22 februari tot 5 april 2017 voorgelegd aan de omroepen. Zo informeren we hen en bieden we de mogelijkheid om ideeën ...

Politieke partijen geïnformeerd over zendtijd voor verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017 heeft het Commissariaat zendtijd toegewezen aan 19 politieke partijen. De hoeveelheid zendtijd op TV en radio is voor iedere politieke partij gelijk. Om voor deze zendtijd in aanmerking te komen moet een partij in tenminste 19...

Column Eric Eljon: Heilige feiten

Commentaar is vrij, maar feiten zijn heilig, schreef C.P. Scott, hoofdredacteur van The Manchester Guardian, bijna een eeuw geleden. Dat mag dan voor journalisten nog altijd gelden, maar of feiten ook voor de nieuwsconsument nog steeds heilig zijn, valt te bezien. Hoe valt anders te verklaren dat Am...