Nieuws

RSS

Filteren

21 - 30 van 395 nieuwsberichten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Adviesbrief bij Begroting 2019 van de RPO en begrotingen RPMI's

De Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft zijn Begroting 2019 en de begrotingen 2019 van de regionale publieke media-instellingen (RPMI's) bij minister Slob ingediend. Op grond van de Mediawet 2008 stuurt het Commissariaat voor de Media aan de minister een brief met advies over deze begrotingen....

Opmerkingenbrief bij Begroting 2019 van de NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft op 15 oktober 2018 zijn begroting voor het jaar 2019 bij minister Slob ingediend. Op grond van de Mediawet 2008 stuurt het Commissariaat voor de Media aan de minister een brief met opmerkingen bij de Begroting 2019 van de NPO....

Consultatie Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018

Het Commissariaat voor de Media heeft de Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen (Beleidsregels reclame publieke media-inste...

Nieuwe Europese Richtlijn zojuist aangenomen

Zojuist heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aangenomen. De nieuwe richtlijn bevat diverse bepalingen op initiatief van ERGA, de Europese Regulators Groep voor de Audiovisuele Mediadiensten. Bescherming van jongeren in het o...

Voorgenomen besluit tot aanwijzing lokale omroepen Leidse regio

Het Commissariaat voor de Media heeft een voorgenomen besluit genomen waarin hij Holland Centraal aanwijst als lokale omroep voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden. Alle betrokken partijen kunnen hun visie op dit voorgenomen besluit geven op een hoorzitting op dinsdag 30 ok...

NTR Klokhuis

Het Commissariaat voor de Media beschermt de (redactionele) onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Het vindt het belangrijk dat minderjarigen niet commercieel beïnvloed worden. Product placement en sluikreclame zijn bij de publieke omroep verboden. Het Commissar...