Online media en bescherming minderjarigen

Videoclips, series of films worden steeds vaker bekeken via een telefoon, tablet of computer. Sommige van deze aanbieders van deze media vallen onder de Mediawet. En dus onder het toezicht van het Commissariaat. Andere niet of nog niet.

Transparante reclame

Tegen sluikreclame op televisie en radio treedt het Commissariaat al op. We hebben nog niet die bevoegdheid als online content creators, zoals YouTubers, op een niet transparante manier reclame maken. Europese regels zijn in de maak, maar daar willen we niet op wachten.

Het Commissariaat zet zich in voor maximale transparantie voor gebruikers van media. We willen de bewustwording nu al vergroten en zelfregulerende activiteiten bevorderen. Samenwerking tussen alle betrokken partijen – ieder vanuit een eigen verantwoording en gericht op de eigen achterban – is daarbij essentieel. Daarom heeft het Commissariaat gesprekken en bijeenkomsten gehouden met alle betrokken partijen: met online content creators, multi-channel networks (MCN), en belangen- en koepelorganisaties op het gebied van opvoeding, mediawijsheid, en reclame.

Mediawijsheid

Investeren in mediawijsheid van kinderen en ouders is een belangrijk preventief middel om verstandig mediagebruik te bevorderen. De website Mediawijsheid.nl van het netwerk van Mediawijzer verzorgt een betrouwbare wegwijzer over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Het Commissariaat is aangesloten bij Mediawijzer. Waar passend dragen we bij aan de activiteiten van dit netwerk.