Commissarissen

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen, benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het college telt drie leden: prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning, drs. Eric Eljon, en Jan Buné. Op basis van de Mediawet is sprake van collegiaal bestuur. Dit betekent dat het college van commissarissen verantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten, ongeacht op welke portefeuille deze betrekking hebben.

Commissarissen

 
MdcB rood jasje 2 LR

Madeleine de Cock Buning

Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media en collegelid sinds juli 2009. De Cock Buning is ook hoogleraar Auteurs- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht. Zij is ook benoemd als hoogleraar aan de School of Transnational Governance van het European University Institute (STG/EUI) in Florence. Zij bekleedt diverse nevenfuncties, onder meer die van raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage en voorzitter van de adviescommissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds 15 januari 2018 is De Cock Buning voorzitter van de High-Level Group on Fake News and online disinformation van de Europese Commissie. Sinds 1 mei 2018 is De Cock Buning benoemd tot bestuurslid van het Rathenau Instituut. Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 was zij voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).
 
Meer informatie over Madeleine de Cock Buning vind je via haar Linkedinpagina.

 
Eric Eljon

Eric Eljon

Drs. Eric Eljon is sinds 1 juli 2011 lid van het Commissariaat voor de Media. Eljon heeft diverse functies bekleed binnen de publieke omroep (AVRO en VARA). Van 2004 tot juli 2011 werkte hij bij de commerciële omroep SBS Broadcasting, de laatste jaren als directeur SBS Productions en Public Affairs. Eljon studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en bekleedt diverse nevenfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en bestuurslid van de Stichting Bibliotheek.nl.
 
Meer informatie over Eric Eljon vind je via zijn Linkedinpagina.

 

 
 
Jan Buné

Jan Buné

Jan Buné CBM is sinds 1 september 2013 lid van het Commissariaat voor de Media. Buné bezit ruime ervaring als openbaar accountant en adviseur bij vooraanstaande organisaties in de sectoren Technologie, Media, Telecommunicatie, en Internet. Tot 31 mei 2013 was hij senior audit partner bij Deloitte Accountants. Naast zijn rol bij het Commissariaat voor de Media vervult hij een aantal commissariaten, te weten: voorzitter van de Audit Commissie van Mail.ru Group Limited, voorzitter van de Audit Commissie van Citco Bank Nederland NV, voorzitter van de Audit Commissie van De Vries en Verburg Holding BV, en voorzitter van de Financiële Commissie van St. Natura Artis Magistra. Ook is hij onafhankelijk voorzitter van de Risk Advisory Committee van PayU Internet Payments. Jan Buné is opgenomen in het register van Certified Board Members (CBM).
 
Meer informatie over Jan Buné vind je via zijn Linkedinpagina.

 

Deel deze pagina