Commissarissen

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen, benoemd door de minister van OCW. Het college telt drie leden: prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning, drs. Eric Eljon en Jan Buné. Op basis van de Mediawet is sprake van collegiaal bestuur, zodat het college van commissarissen verantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten, ongeacht op welke portefeuille deze betrekking hebben.

Madeleine de Cock Buning

MdcB rood jasje 2 LRProf. mr. dr. Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media en collegelid sinds juli 2009. De Cock Buning is ook hoogleraar Auteurs- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht. Zij bekleedt diverse nevenfuncties, onder meer die van raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage, voorzitter van de adviescommissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bestuurslid van de Stichting Machiavelli. Met ingang van 1 januari 2016 is ze voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

 

 

 

Eric Eljon

Eric EljonDrs. Eric Eljon is sinds 1 juli 2011 lid van het Commissariaat voor de Media. Eljon heeft diverse functies bekleed binnen de publieke omroep (AVRO en VARA). Van 2004 tot juli 2011 werkte hij bij de commerciële omroep SBS Broadcasting, de laatste jaren als directeur SBS Productions en Public Affairs. Eljon studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en bekleedt diverse nevenfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en bestuurslid van de Stichting Bibliotheek.nl.

 

 

Jan Buné

 

Jan BunéJan Buné is sinds 1 september 2013 lid van het Commissariaat voor de Media. Buné bezit ruime ervaring als externe accountant en adviseur bij vooraanstaande organisaties in de sector technologie, media en telecommunicatie (TMT), de financiële sector en de pensioensector. Tot 31 mei 2013 was hij senior partner bij Deloitte Accountants.
Naast zijn rol bij het Commissariaat voor de Media vervult hij een aantal commissariaten bij bedrijven en instellingen, te weten: voorzitter van de audit commissie van Mail.ru Group Limited, lid van de RvC van Citco Bank Nederland NV, voorzitter van de audit commissie van Burgland Vastgoed BV, lid van de RvT van Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, voorzitter van de externe Risk Advisory Committee van PayU Global BV en lid van de RvT van Stichting Artis.

 

Deel deze pagina