Jaarverslagen

Het Commissariaat voor de Media brengt ieder jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van onder meer de registratie en de vergunningen, het toezicht, de handhaving, het beleid en de regelgeving, de advisering, de vaste boekenprijs, en de financiële jaarcijfers. Deze jaarverslagen zijn op deze pagina in te zien.

Jaarverslagen 2014 – 2017

De jaarverslagen vanaf 2014 zijn zowel online als via onderstaande pdf’s in te zien.

Jaarverslagen 2002 – 2013

De jaarverslagen vanaf 2002 tot en met 2013 zijn in te zien via onderstaande pdf’s.

Evaluatie Commissariaat voor de Media

Elke vijf jaar vindt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Commissariaat voor de Media plaats. In dit licht heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan DSP-groep opdracht verleend voor de evaluatie van het Commissariaat voor de Media in de periode 2007-2011. De uitkomsten van de evaluatie staan hieronder:

Deel deze pagina