Jaarverslagen

Het Commissariaat voor de Media doet elk jaar verslag van onder meer de registratie en de vergunningen, het toezicht, de handhaving, het beleid en de regelgeving, de advisering, de vaste boekenprijs en de financiële jaarcijfers. Het jaarverslag 2014 kende voor het eerst primair een interactieve digitale verschijningsvorm.

De jaarverslagen vanaf 2002 zijn in te zien via onderstaande pdf’s.

Jaarverslag 2016 (online) en Jaarverslag 2016 (pdf)

Jaarverslag 2015 (online) en Jaarverslag 2015 (pdf)

Jaarverslag 2014 (online) en Jaarverslag 2014 (pdf)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2004

Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2002

 

Elke vijf jaar jaar vindt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Commissariaat plaats. In dit licht heeft het ministerie van OCW aan DSP-groep opdracht verleend voor de evaluatie van het Commissariaat voor de Media in de periode 2007-2011. De uitkomsten van de evaluatie zijn onderstaand te vinden:

Evaluatie Commissariaat voor de Media (2007-2011)

Beschrijving van werkzaamheden en taakuitoefening in de jaren 2007-2011

Deel deze pagina