bg-img
stripes

In de toezichtbrief staat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap. Daarnaast schetst het Commissariaat voor de Media in deze brief zijn rol en verantwoordelijkheid.

Ook worden de toezichtthema’s voor dat jaar benoemd. De toezichtbrief stuurt het Commissariaat voor de Media jaarlijks aan de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Toezichtbrief 2019

In 2019 zet het Commissariaat voor de Media de Nederlandse mediaconsument centraal. Dat doen we door extra aandacht te besteden aan de toekomstbestendigheid van de informatievoorziening. Gezien de bedreigingen waarmee de Nederlandse mediasector zich geconfronteerd ziet is het belangrijk ervoor te waken dat de Nederlandse mediaconsument ook op langere termijn geïnformeerd blijft worden via een onafhankelijk, toegankelijk en pluriform media-aanbod.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.