bg-img
stripes

In de toezichtbrief (voorheen handhavingsbrief) staat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap.

Daarnaast schetst het Commissariaat voor de Media in deze brief zijn rol en verantwoordelijkheid. Ook worden de toezichtthema’s voor dat jaar benoemd. De toezichtbrief stuurt het Commissariaat voor de Media jaarlijks aan de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.