Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Wij stellen alles in het werk voor een toekomstbestendig medialandschap.

Het Commissariaat voor de Media kijkt verder en wil één van Europa’s meest deskundige, effectieve, innovatieve en wendbare toezichthouders zijn die alles in het werk stelt voor een toekomstbestendig medialandschap.

Digitalisering kent geen grenzen in het medialandschap

Door de ontwikkeling van technologie wordt de grens tussen maker en gebruiker van media-aanbod steeds minder scherp, neemt de convergentie toe, vervagen landsgrenzen, groeit content explosief en verandert het speelveld waarop wij toezichthouden. Door deze ontwikkelingen neemt het aantal en de diversiteit van de partijen waar wij toezicht op houden enorm toe.

Tegelijk staat de lokale en regionale nieuwsvoorziening onder druk, wat schadelijk kan zijn voor de lokale democratie.

Ook rukt de toepassing van algoritmes op, die invloed hebben op het media-aanbod en de advertenties die de individuele gebruiker te zien krijgt. Daarnaast is de afkomst en betrouwbaarheid van content, mede door het gebruik van artificiële intelligentie, niet altijd meer duidelijk.

Dat maakt het uitdagend – maar ook essentieel – om de kernwaarden van het mediabestel blijvend te beschermen. Door deze ontwikkelingen te monitoren, de mogelijke gevolgen daarvan in kaart te brengen en over de grenzen van ons instituut heen samen te werken, kunnen we ons werk goed doen: stimuleren en bewaken.

Daarom willen we steeds meer adaptief toezicht houden. Daarmee sluiten we aan bij de aard van de media-instellingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we prioriteiten stellen in ons toezicht en – waar mogelijk – van contenttoezicht naar systeemgericht toezicht gaan. Wat inhoudt dat media-instellingen aantonen dat hun kwaliteitssystemen en bedrijfsprocessen op orde zijn en dat zij waar nodig hun systemen door onafhankelijke externe deskundigen laten certificeren. Wij houden toezicht op hoe zij dat organiseren en willen – waar mogelijk – steunen op de externe certificeringen. Dat is het bewaken.

Het betekent ook dat dat we over de grenzen van ons instituut kijken door te onderzoeken kennis te delen en samen te werken om zo tot andere oplossingen te komen. Dat is het stimuleren, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • Technologie: We zoeken bijvoorbeeld naar partijen die innovatieve technologische oplossingen bieden waarmee we mediacontent kunnen analyseren;
  • Ontwikkelen: Media-aanbod kan te toegankelijk en daarmee onveilig zijn. Denk aan het blootstellen van minderjarigen aan ernstige schadelijke beelden. We helpen de mediagebruiker door waarschuwingen voor onveilig media-aanbod en zien erop toe dat bepaald media-aanbod zelfs voor hen is afgeschermd. Daarnaast zorgen we ervoor dat commerciële uitingen als zodanig herkenbaar zijn. Prioriteit geven wij aan diverse en onafhankelijke nieuwsvoorziening in het media-aanbod. Daarmee dragen we eraan bij dat de mediagebruiker met een divers media-aanbod een eigen mening kan vormen. We vinden het goed dat mediagebruikers zelf hun mediawijsheid ontwikkelen en vergroten met bijvoorbeeld kennis van hoe algoritmen en artificiële intelligentie werken. We werken daarbij samen met nationale en internationale partijen;
  • Netwerk: We hebben een belangrijke signaalfunctie, omdat we het hele speelveld overzien en dus thema’s kunnen agenderen, zowel nationaal als internationaal. Het doen van onderzoek om de sector beter te begrijpen, de mogelijke gevolgen van bepaalde ontwikkelingen te kunnen adresseren en daardoor onze missie optimaal te kunnen vervullen staan daarbij centraal.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.