Praktisch

Landelijke omroep

Het Commissariaat adviseert de minister van OCW over het verlenen van erkenningen aan landelijke publieke omroepverenigingen. Elke vijf jaar kunnen nieuwe organisaties die in aanmerking willen komen voor een plaats in het publieke bestel, een aanvraag indienen voor een voorlopige erkenning.

Meer

Regionale omroep

Voor de verzorging van het publieke media-aanbod in de Nederlandse provincies wijst het Commissariaat regionale media-instellingen (omroepen) aan. Vervolgens ziet het Commissariaat erop toe dat deze omroepen blijven voldoen aan de mediawettelijke voorschriften.

Meer

Lokale omroep

Wie een lokale omroep wil beginnen, kan het Commissariaat vragen om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling, zoals de wettelijke term luidt. Zo’n aanwijzing (vergunning) geldt voor 5 jaar.

Meer

Commerciële omroep

Iedereen die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kan toestemming krijgen om een commerciële omroep te beginnen.

Meer

Evenementenzender

Iedereen die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kan toestemming krijgen om voor een bijzonder doel een radioprogramma uit te zenden. Zo'n programma heet een evenementenzender.

Meer

Zendtijd voor politieke partijen

Jaarlijks wijst het Commissariaat landelijke zendtijd toe aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede Kamer. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt hoeveel zendtijd beschikbaar is.

Meer

Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen

Samen met een regionaal dagblad een nieuwsapp ontwikkelen? Met een culturele instelling een festival organiseren? Samenwerken met een onderwijsinstelling om een wetenschapsdag voor kinderen van de grond te krijgen? Mag dat? Publieke omroepen en andere partijen zoeken elkaar steeds vaker op. Bijvoorbeeld om gezamenlijk nieuwe doelgroepen te bereiken of om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Samenwerken mag. Voorwaarde is dat de samenwerkingsvorm past binnen de Mediawet.

Meer

Programmaquota

Commerciële omroepen en de landelijke en regionale publieke omroepen dienen bij het samenstellen van hun programma-aanbod te voldoen aan een aantal quotabepalingen.

Meer