Praktisch

Landelijke omroep

Landelijke omroepen verzorgen het publieke media-aanbod in Nederland. Er zijn zes erkende omroepverenigingen. Dit zijn AVROTROS, BNNVARA, KRO-NCRV, Omroep MAX, EO, en VPRO. Er zijn ook omroepen met een voorlopige erkenning. Dit zijn HUMAN, PowNed, en WNL.

Meer

Regionale omroep

Het publieke media-aanbod op regionaal niveau wordt verzorgd door regionale omroepen. Het media-aanbod is dus bestemd voor en gericht op de inwoners van de provincie waarvoor de omroep is aangewezen. Het Commissariaat voor de Media wijst per provincie maar één omroep aan. De wetgever heeft een uitzondering gemaakt voor de provincie Zuid-Holland: daar zijn twee regionale omroepen actief.

Meer

Lokale omroep

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door het Commissariaat worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Zo’n aanwijzing (vergunning) geldt voor vijf jaar. Iedereen kan zo’n aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan.

Meer

Commerciële omroep

Een commerciële omroep moet zijn inkomsten en doorgifte zelf regelen. De regels waaraan commerciële omroepen zich moeten houden zijn minder streng dan de regels voor publieke omroepen. Maar er zijn nog steeds regels. Er is toestemming van het Commissariaat nodig om een commerciële omroep te beginnen.

Meer

Evenementenzender

Voor een bijzonder doel, bijvoorbeeld een evenement, kun je toestemming krijgen om gedurende een bepaalde periode een radioprogramma uit te zenden. Dat noemen we een evenementenzender. Zo'n zender is via de FM-band in een beperkt gebied en gedurende een beperkte periode actief. Er is toestemming van het Commissariaat nodig om een evenementenzender te beginnen.

Meer

Commerciële mediadienst op aanvraag

Als mensen zelf kunnen kiezen wanneer en wat ze kijken uit een selectie van media-aanbod spreken we van een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa). Dit media-aanbod bestaat uit bewegend beeld (films of video’s) of geluidsfragmenten. Een cmoa moet binnen twee weken na aanvang zijn aangemeld bij het Commissariaat. Jaarlijks betaalt de cmoa toezichtskosten.

Meer

Zendtijd voor politieke partijen

Jaarlijks wijst het Commissariaat landelijke zendtijd toe aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede Kamer. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt hoeveel zendtijd beschikbaar is.

Meer

Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen

Samen met een regionaal dagblad een nieuwsapp ontwikkelen? Met een culturele instelling een festival organiseren? Samenwerken met een onderwijsinstelling om een wetenschapsdag voor kinderen van de grond te krijgen? Mag dat? Publieke omroepen en andere partijen zoeken elkaar steeds vaker op. Bijvoorbeeld om gezamenlijk nieuwe doelgroepen te bereiken of om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Samenwerken mag. Voorwaarde is dat de samenwerkingsvorm past binnen de Mediawet.

Meer

Programmaquota

Commerciële omroepen en de landelijke en regionale publieke omroepen dienen bij het samenstellen van hun programma-aanbod te voldoen aan een aantal quotabepalingen.

Meer