Lokale omroep

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door het Commissariaat worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Zo’n aanwijzing (vergunning) geldt voor vijf jaar. Iedereen kan zo’n aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.
De aanwijzingsprocedure waarborgt dat de aanwijzing gaat naar een representatieve lokale omroep. De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen.
Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden.

De nieuwe aanwijzingsprocedure is van kracht vanaf 1 april 2016. Het modelreglement pbo van 24 februari 2009 en alle overige voorschriften over de samenstelling van het pbo, zoals bijvoorbeeld in de brochure Publiek Lokale Media-instellingen en de Mediawet, zijn vanaf 1 april 2016 komen te vervallen.

Raadpleeg de brochure
De aanwijzing door het Commissariaat brengt een aantal verplichtingen mee voor de lokale omroep. Zo gelden er regels voor dienstbaarheid, reclame en sponsoring, productie en inhoud van het media-aanbod, content uitwisseling, uitbesteding van activiteiten, nevenactiviteiten en de financiële verantwoording. Een nadere uitleg van deze mediawettelijke regels staat in de brochure Publieke lokale media-instellingen en de Mediawet.

Meer informatie vindt u hier:

Aanvrager: Wat moet u doen als u een aanwijzing als lokale omroep wilt krijgen?                

Gemeente: Wat verwacht het Commissariaat van het advies van de gemeenteraad bij de aanwijzing?

Wat zijn de tijdslijnen van de aanvraagprocedure?

Waaraan moet een lokale omroep zich houden als hij een aanwijzing heeft?

Veelgestelde vragen aanwijzingsprocedure

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Commissariaat voor de Media via het algemene telefoonnummer (elke werkdag tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch vragenuur).

Deel deze pagina