Evenementenzender

Iedereen die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kan toestemming krijgen om voor een bijzonder doel een radioprogramma uit te zenden. Zo'n programma heet een evenementenzender.

Een evenementenzender, ofwel een radioprogramma ter ondersteuning van een evenement voor een bijzonder doel, is via de FM-band in een beperkt gebied of gedurende een beperkte periode actief.

Toestemming vragen

In principe kan iedere natuurlijke of rechtspersoon toestemming krijgen voor het verzorgen van een evenementenzender, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt,
  • meerjarig is.

Voor het verzorgen van een evenementenzender is vooraf toestemming vereist van het Commissariaat voor de Media. U kunt deze toestemming aanvragen met behulp van het formulier aanvraag toestemming evenementenzender.

Na ontvangst van uw aanvraag toetst het Commissariaat of het daadwerkelijk gaat om een radioprogramma voor een bijzonder doel. Binnen vier weken hoort u of u een uitzendvergunning krijgt. Zo ja, dan kun u vervolgens bij het Agentschap Telecom frequentieruimte vragen voor de duur van het evenement. Aan het verkrijgen van toestemming voor een evenementenzender van het Commissariaat zijn geen kosten verbonden.

Deel deze pagina