Evenementenzender

Voor een bijzonder doel, bijvoorbeeld een evenement, kun je toestemming krijgen om gedurende een bepaalde periode een radioprogramma uit te zenden. Dat noemen we een evenementenzender. Zo'n zender is via de FM-band in een beperkt gebied en gedurende een beperkte periode actief. Er is toestemming van het Commissariaat nodig om een evenementenzender te beginnen.

Toestemming vragen

In principe kan iedere natuurlijke of rechtspersoon toestemming krijgen voor het verzorgen van een evenementenzender, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt,
  • meerjarig is.

Voor het verzorgen van een evenementenzender is vooraf toestemming vereist van het Commissariaat voor de Media. U kunt deze toestemming aanvragen met behulp van het formulier aanvraag toestemming evenementenzender.

Na ontvangst van uw aanvraag toetst het Commissariaat of het daadwerkelijk gaat om een radioprogramma voor een bijzonder doel. Binnen vier weken hoort u of u een uitzendvergunning krijgt. Zo ja, dan kun u vervolgens bij het Agentschap Telecom frequentieruimte vragen voor de duur van het evenement. Aan het verkrijgen van toestemming voor een evenementenzender van het Commissariaat zijn geen kosten verbonden.

Deel deze pagina