Financieel toezicht

Het Commissariaat voor de Media is verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de landelijke en regionale publieke omroepen.

Het financiële toezicht op de publieke omroepen richt zich op:

  • de rechtmatigheid van de besteding van publieke omroepmiddelen
  • de non-commercialiteit van publieke omroepinstellingen
  • de transparantie van de financiële verantwoording van de publieke omroepinstellingen.

Het financiële toezicht gebeurt achteraf, onder meer aan de hand van de jaarrekeningen die de omroepen jaarlijks bij het Commissariaat voor de Media moeten aanleveren.

Deel deze pagina