Zendtijd voor politieke partijen

Jaarlijks wijst het Commissariaat landelijke zendtijd toe aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede Kamer. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt hoeveel zendtijd beschikbaar is.

Verkiezingstijd
Rond Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen wijst het Commissariaat zendtijd toe aan politieke partijen die in tenminste 19 kieskringen deelnemen. De reguliere zendtijd voor politieke partijen komt in die periode te vervallen.

De volgorde van de uitzendingen wordt door middel van loting bepaald door een notaris. Na de loting krijgen de partijen bericht van het Commissariaat over de indeling en technische eisen. De partijen hoeven dus niet een aanvraag voor zendtijd te doen. De NPO stelt de zendtijd beschikbaar en zorgt voor de technische begeleiding voor de uitzending van de spotjes.

BES-eilanden
Voor toewijzing van zendtijd op de BES-eilanden moeten de partijen in Nederland voor zendtijd in aanmerking komen én op de BES-eilanden deelnemen aan de verkiezingen. Het Commissariaat deelt de zendtijd in door middel van loting door een notaris.
Voor verkiezingen van de eilandraden wordt voor de lokale politieke partijen zendtijd beschikbaar gesteld.

Deel deze pagina