Reclame bij commerciële omroep

Commerciële omroepen moeten zelf hun inkomsten regelen. Daardoor zijn ze aan minder regels gebonden. Toch stelt de Mediawet een aantal eisen. Zo geldt ook een maximum van 12 minuten reclame per uur. Daarnaast moeten commerciële omroepen zich houden aan de regels voor bescherming van jongeren.

Toezicht reclamezendtijd lagere prioriteit

De regels rondom reclamezendtijd gaan veranderen. Nu mag maximaal 20% per klokuur aan reclamezendtijd worden besteed. In de nieuwe Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat er 20% reclamezendtijd in het tijdvak van 06:00-18:00 uur en 20% in het tijdvak van 18:00-24:00 uur mag plaatsvinden. Hierdoor wordt het aandeel aan reclamezendtijd per tijdvak niet groter maar kan deze wel flexibeler worden ingevuld. Naar alle verwachting worden deze nieuwe regels uiterlijk september 2020 in een nieuwe Mediawet geïmplementeerd.

Deze aankomende wijziging van de regels rondom reclamezendtijd is reden voor het Commissariaat voor de Media om met ingang van 1 september 2019 het toezicht op de reclamezendtijd een lagere prioriteit te geven. Dit betekent dat op overschrijdingen van de huidige regels met meer dan 1 minuut per klokuur niet actief wordt gehandhaafd. Dit neemt niet weg dat bij handhavingsverzoeken of grotere overtredingen het Commissariaat voor de Media alsnog tot handhaving kan over te gaan.

Deel deze pagina