Reclame bij publieke omroep

De Ster (Stichting Etherreclame) verkoopt de reclames voor de publieke omroep. Dit brengt gemiddeld 200 miljoen euro per jaar. Dit bedrag komt ten goede aan de mediabegroting. Reclame draagt dus bij aan de kosten van de publieke omroepen. Per jaar mag niet meer dan 10 procent van de totale zendtijd uit reclame bestaan. Dagelijks mag dit niet meer dan 15 procent zijn. En per uur geldt een maximum van 12 minuten reclame.

Toezicht reclamezendtijd lagere prioriteit

De regels rondom reclamezendtijd gaan veranderen. Nu mag maximaal 20% per klokuur aan reclamezendtijd worden besteed. In de nieuwe Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat er 20% reclamezendtijd in het tijdvak van 06:00-18:00 uur en 20% in het tijdvak van 18:00-24:00 uur mag plaatsvinden. Hierdoor wordt het aandeel aan reclamezendtijd per tijdvak niet groter maar kan deze wel flexibeler worden ingevuld. Naar alle verwachting worden deze nieuwe regels uiterlijk september 2020 in een nieuwe Mediawet geïmplementeerd.

Deze aankomende wijziging van de regels rondom reclamezendtijd is reden voor het Commissariaat voor de Media om met ingang van 1 september 2019 het toezicht op de reclamezendtijd een lagere prioriteit te geven. Dit betekent dat op overschrijdingen van de huidige regels met meer dan 1 minuut per klokuur niet actief wordt gehandhaafd. Dit neemt niet weg dat bij handhavingsverzoeken of grotere overtredingen het Commissariaat voor de Media alsnog tot handhaving kan over te gaan.

Deel deze pagina