Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring vormen een belangrijke inkomstenbron voor omroepen. Om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van de omroep in gevaar komt, zijn er regels aan het gebruik van reclame en sponsoring.

Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen programma-inhoud en commerciële uitingen. Sluikreclame is niet toegestaan. De regels omtrent reclame en sponsoring staan in de Mediawet. Voor publieke omroepen gelden andere regels dan voor commerciële omroepen. Publieke omroepen mogen bijvoorbeeld programma’s niet onderbreken voor reclame. Bij commerciële omroepen mag dit wel.

Uitzondering

Volgens de Mediawet mogen radio- en tv-programma’s geen reclame bevatten. Onder voorwaarden zijn hier uitzonderingen op. Een product (of dienst) bespreken in een talkshow mag, maar niet overdreven of overdadig positief. Voor culturele ‘producten’, zoals boeken, video’s, cd’s, toneel-, muziek- en filmuitvoeringen, gelden andere regels. Die mogen worden aangekondigd of positief besproken. Maar er mag niet worden gezegd: “Ga het product kopen”.