Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring vormen een belangrijke inkomstenbron voor omroepen. Om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van de omroep in gevaar komt, zijn er regels aan het gebruik van reclame en sponsoring.

Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen programma-inhoud en commerciële uitingen. Sluikreclame is niet toegestaan. De regels omtrent reclame en sponsoring staan in de Mediawet. Voor publieke omroepen gelden andere regels dan voor commerciële omroepen. Publieke omroepen mogen bijvoorbeeld programma’s niet onderbreken voor reclame. Bij commerciële omroepen mag dit wel.

Uitzondering

Volgens de Mediawet mogen radio- en tv-programma’s geen reclame bevatten. Onder voorwaarden zijn hier uitzonderingen op. Een product (of dienst) bespreken in een talkshow mag, maar niet overdreven of overdadig positief. Voor culturele ‘producten’, zoals boeken, video’s, cd’s, toneel-, muziek- en filmuitvoeringen, gelden andere regels. Die mogen worden aangekondigd of positief besproken. Maar er mag niet worden gezegd: “Ga het product kopen”.

Toezicht reclamezendtijd lagere prioriteit

De regels rondom reclamezendtijd gaan veranderen. Nu mag maximaal 20% per klokuur aan reclamezendtijd worden besteed. In de nieuwe Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat er 20% reclamezendtijd in het tijdvak van 06:00-18:00 uur en 20% in het tijdvak van 18:00-24:00 uur mag plaatsvinden. Hierdoor wordt het aandeel aan reclamezendtijd per tijdvak niet groter maar kan deze wel flexibeler worden ingevuld. Naar alle verwachting worden deze nieuwe regels uiterlijk september 2020 in een nieuwe Mediawet geïmplementeerd.

Deze aankomende wijziging van de regels rondom reclamezendtijd is reden voor het Commissariaat voor de Media om met ingang van 1 september 2019 het toezicht op de reclamezendtijd een lagere prioriteit te geven. Dit betekent dat op overschrijdingen van de huidige regels met meer dan 1 minuut per klokuur niet actief wordt gehandhaafd. Dit neemt niet weg dat bij handhavingsverzoeken of grotere overtredingen het Commissariaat voor de Media alsnog tot handhaving kan over te gaan.