Aanvullend beleid ten aanzien van lokale publieke media-instellingen

In aanvulling op de beleidsregels die gelden voor alle publieke media-instellingen, zijn de volgende documenten van toepassing op lokale publieke media-instellingen:

Controleverklaring lokale publieke media-instellingen vanaf 2011
Modeltekst controleverklaringen voor de financiële verantwoording vanaf 2011, ter vervanging van de modelteksten zoals opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale media-instellingen 2009

Handboek financiële verantwoording publieke lokale media-instellingen 2009
Bij het opstellen van de financiële verantwoording dient het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen 2009 te worden gehanteerd. Hierbij dienen alle in het handboek opgenomen bepalingen te worden opgevolgd en modellen te worden gehanteerd. Aanvullend dienen de bepalingen in de beleidsregels en overige voorschriften van het Commissariaat te worden opgevolgd.

De financiële invulmodellen
Naast een financieel jaarverslag dient de lokale media-instelling jaarlijks vóór 1 juni zogenoemde additionele informatie aan het Commissariaat te verstrekken waarbij gebruik gemaakt wordt van de verplichte voorgeschreven modellen.

Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012

 

 

Deel deze pagina