Beleid ten aanzien van alle commerciële media-instellingen (landelijk, regionaal en lokaal)