Mediawet

RSS E-mailalerts

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

De Mediawet 2008 is in 2008 vastgesteld en op 1 januari 2009 in werking getreden.

Wie de Mediawet 2008 wil vergelijken met de Mediawet die voorheen van kracht was, kan in deze transponeringstabel zien waar de oude artikelen zijn geplaatst in de nieuwe Mediawet.

De integrale tekst van de ‘oude’ Mediawet is ook opgenomen.

 

Disclaimer
Deze website bevat links naar de website wetten.overheid.nl. Het Commissariaat voor de Media heeft geen zeggenschap over deze gelinkte website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze gelinkte website.

Deel deze pagina