Regelgeving Bonaire, Sint Eustatius en Saba

RSS E-mailalerts

Regelgeving Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de zogeheten BES-eilanden, die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, geldt sinds 3 februari 2011 de Mediawet BES.

Op 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam onderdeel geworden van het Koninkrijk der Nederlanden. De bestuursrechtelijke positie van de BES-eilanden is vanaf dat moment vergelijkbaar met die van gemeenten in het Europese deel van Nederland.

De maatschappelijke, economische en geografische omstandigheden op de BES-eilanden verschillen sterk van de situatie in Europees Nederland. Bovendien zijn op de eilanden alleen commerciële omroepen actief. Daarom hebben vele wetten een BES-variant gekregen. Zo ook de voor Europees Nederland geldende Mediawet 2008.

Mediawet BES

In de Mediawet BES, het Mediabesluit BES en de Mediaregeling BES en  zijn de hoogstnoodzakelijke regels opgenomen voor het toezicht op die commerciële omroepen. Het uitgangspunt van deze regels is, dat

  1. de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd
  2. er geen censuur plaatsvindt
  3. is vastgelegd dat de exploitanten van radio- en televisiestations een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van hun programma’s
  4. er bepalingen zijn opgenomen in verband met uitvoering toezicht, zoals langere bewaartermijn van de programma’s.

Toezicht en handhaving

Het Commissariaat voor de Media is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van de Mediawet BES en de regelgeving die op deze wet is gebaseerd. In 2012 is een medewerker van de Rijksdienst Caribisch Nederland aangewezen om namens het Commissariaat de werkzaamheden ter plaatse uit te voeren en te fungeren als eerste aanspreekpunt. Zo is het Commissariaat voor de omroepen op de eilanden continu aanspreekbaar. Als de situatie erom vraagt, zal een delegatie van het Commissariaat afreizen om op locatie de toezichts- en/of handhavende taken te vervullen. Het Commissariaat streeft ernaar om in het kader van het toezicht samen te werken met het Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het Agentschap Telecom (AT).

Deel deze pagina