bg-img
stripes

De berekening van het aandeel Europese producties, Nederlands- en Friestalige producties en ondertiteling van Nederlands- en Friestalige producties kent verschillende grondslagen.

Voor elke van genoemde quota blijven verschillende programmacategorieën buiten de berekening. Herhalingen van eerdere uitzendingen tellen op gelijke wijze mee. Een nadere uitwerking van de verschillende programmacategorieën staat in de wet- en regelgeving.

Europese producties

Bij Europese producties blijft buiten beschouwing media-aanbod:

  • dat bestaat uit nieuws (publieke en commerciële media-instellingen)
  • dat betrekking heeft op sport (publieke en commerciële media-instellingen)
  • dat het karakter van een spel heeft, met uitzondering van media-aanbod van culturele en educatieve aard dat mede het karakter van een spel heeft (publieke en commerciële media-instellingen)
  • dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting, en zelfpromotie (publieke en commerciële media-instellingen)
  • dat van kerkelijke of geestelijke aard is, van politieke partijen en de overheid (alleen bij publieke media-instellingen)
  • dat bestaat uit teletekst (publieke en commerciële media-instellingen)
  • dat bestaat uit stilstaande beelden (alleen bij commerciële media-instellingen)

Nederlands- en Friestalige producties

Bij Nederlands- en Friestalige producties blijft buiten beschouwing media-aanbod:

  • dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting (publieke media-instellingen)
  • dat van kerkelijke of geestelijke aard is, van politieke partijen en de overheid (publieke media-instellingen)

Nederlands- en Friestalige ondertiteling

Bij Nederlands- en Friestalige ondertiteling blijft buiten beschouwing media-aanbod dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting (publieke en commerciële media-instellingen).

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.