bg-img
stripes

De Europese quota bestaan uit:

  • Europese producties
  • Onafhankelijke Europese producties
  • Recente onafhankelijke Europese producties

Europese producties

Europese producties zijn producties welke in een Europese lidstaat zijn geproduceerd.

Onafhankelijke Europese producties

Een onafhankelijke Europese productie is een productie die is gemaakt door een onafhankelijke producent. En onafhankelijke producent is in ieder geval niet een binnen- of buitenlandse publieke- of commerciële media-instelling. Ook bij deelnemingen van een media-instelling in een productiebedrijf kan het zijn dat er geen sprake is van een onafhankelijke productie.

Recente onafhankelijke Europese producties

Een recente onafhankelijke productie is een productie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet en niet ouder is dan vijf jaar.

De Europese quota zijn niet van toepassing op commerciële media-instellingen waarvan het media-aanbod slechts in één gemeente of een beperkt aantal aan elkaar grenzende gemeentes zijn te ontvangen. De Europese quota zijn ook niet van toepassing op programma-aanbod van commerciële media-instellingen dat uitsluitend bestemd is voor ontvangst buiten de Europese Unie en daar ook niet direct of indirect kan worden ontvangen.

Voor aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (video on demand) geldt een inspanningsverplichting om de vervaardiging van en toegang tot Europese producties te bevorderen. Hierover dient periodiek te worden gerapporteerd. Meer hierover vindt u bij commerciële mediadienst op aanvraag.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.