bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media verzoekt de media-instellingen in het eerste kwartaal van een jaar over de programmaquota te rapporteren.

Er moet worden gerapporteerd over de toegepaste programmaquota in het voorafgaande jaar (NPO) of de twee voorafgaande jaren (regionale publieke omroepen en commerciële televisiekanalen met een technisch bereik van ten minste 75 procent van de Nederlandse huishoudens of een landelijk marktaandeel van ten minste 0,3 procent).

Het rapporteren van de programmaquota kan via de volgende rapportageschema’s:

De ingevulde schema's kunnen worden verzonden naar cvdm@cvdm.nl.

Steekproefweken 2019, 2020 en 2021

De volgende weken aangewezen als steekproefweken, zoals bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Beleidsregels:

2019

zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 februari 2019
zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 mei 2019
zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 september 2019
zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 november 2019

2020

zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 maart 2020
zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 juni 2020
zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 september 2020
zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 november 2020

2021

maandag 8 maart 2021 tot en met zondag 14 maart 2021
maandag 7 juni 2021 tot en met zondag 13 juni 2021
maandag 20 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021
maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.