Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Om prijsconcurrentie te voorkomen en een brede beschikbaarheid en divers aanbod van boeken te bevorderen, is de vaste boekenprijs bij wet geregeld.

Daarmee vormt de vaste boekenprijs een belangrijk cultuurpolitiek instrument.

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor werken die:

  • tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevatten
  • zijn voorzien van een titel
  • bestaan uit papieren bladzijden
  • al dan niet vergezeld gaan van ondersteunende informatiedragers
  • bestemd zijn voor de verkoop aan eindafnemers

Voor de Wet op de vaste boekenprijs is het niet relevant of een boek in eigen beheer wordt uitgegeven, waar de opbrengsten van een boek heengaan, of dat een boek slechts bij één bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is. Ook deze boeken zijn bestemd voor de verkoop aan eindafnemers en vallen dus onder de Wet op de vaste boekenprijs.

Uitgevers en importeurs van boeken, in de Nederlandse en Friese taal, en van bladmuziekuitgaven zijn verplicht voor deze uitgaven een prijs vast te stellen. Deze prijs moeten zij melden bij het Commissariaat voor de Media. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste één week voor de ingangsdatum worden gemeld op de website Vaste boekenprijs. Zo zijn de vaste boekenprijzen voor iedereen kenbaar en weet de boekverkoper welke door de uitgever vastgestelde prijs moet worden toegepast.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.