Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

In de aanwijzingsprocedure voor een lokale omroep zijn er bepaalde termijnen belangrijk voor de gemeente, te weten de afloop van het aanwijzingstermijn, het termijn voor het advies van de gemeenteraad en het langere adviestermijn.

Afloop aanwijzingstermijn

Het Commissariaat voor de Media attendeert de gemeente én de zittende aangewezen lokale omroep twaalf maanden voor het einde van de aanwijzing op de afloop van de aanwijzingstermijn.

Het Commissariaat voor de Media adviseert de gemeente om zelf bekend te maken dat de huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt. Dit kan bijvoorbeeld via de eigen website en lokale media.

Aanvragen die eerder dan twaalf maanden voor de afloop van de huidige aanwijzing worden ingediend, worden door het Commissariaat voor de Media niet eerder voor advies naar de gemeente gestuurd. Dit wordt niet gedaan, omdat de procedure moet worden overgedaan als een tweede aanvrager zich meldt.

Bij aanvragen die eerder dan twaalf maanden voor afloop van de bestaande aanwijzing worden ingediend, informeert het Commissariaat voor de Media de gemeente al wel dat er een aanvraag is ingediend. Daarbij geeft het Commissariaat voor de Media aan wanneer de aanvraag voor advies wordt doorgestuurd. Het Commissariaat voor de Media stuurt aanvragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken voor advies door naar de betreffende gemeente(n).

Termijn advies gemeenteraad

De gemeenteraad moet zijn advies binnen achttien weken aan het Commissariaat toesturen. Deze termijn gaat in op het moment dat het Commissariaat de aanvraag heeft doorgestuurd naar de gemeente voor een advies van de gemeenteraad. In de brief waarin het Commissariaat om advies vraagt, wordt de datum vermeld waarop het Commissariaat het advies uiterlijk moet hebben ontvangen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van het advies.

De termijn van achttien weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit tot aanwijzing te nemen. De aanwijzing door het Commissariaat hangt nauw samen met de aanvraag van een vergunning voor een etherfrequentie bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Zonder etherfrequentie kan een lokale omroep niet uitzenden. Bovendien vervalt de lopende aanwijzing van rechtswege na vijf jaar. De aanwijzing kan niet worden verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort.

Langere adviestermijn

Als er meerdere aanvragers voor één gemeente zijn en de aanvragers bereid zijn om samen te gaan, dan kost het vaak enige tijd om één nieuwe organisatie te vormen en een aanvraag te doen. In afwachting hiervan kan de gemeenteraad het Commissariaat vragen om uitstel van de adviestermijn van achttien weken. De periode van uitstel wordt met de gemeente afgestemd. Het Commissariaat onderhoudt nauw contact met de gemeente om de vorderingen in de samenwerking te volgen.

Uiteraard moet de gemeenteraad in zijn advies ook de vragen beantwoorden, die voor elke aanvraag gelden. Zie: advies gemeenteraad.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.