Toegankelijkheid programma’s

Aanbieders van programmapakketten met televisie- of radiozenders moeten bij een digitaal pakket minimaal dertig televisiezenders en bij een analoog pakket minimaal vijftien televisiezenders doorgeven.

Daarnaast moet ook een minimumaantal radiozenders worden doorgegeven. Dit noemen we de doorgifteplicht. Zo heeft iedereen in ons land toegang tot een gevarieerd aanbod van radio en televisie. Deze doorgifteplicht geldt voor aanbieders van programmapakketten in Nederland met meer dan 100.000 abonnees.

Zowel voor radio als tv geldt dat de doorgifte van landelijke publieke omroepen (NPO 1, NPO 2, en NPO 3), de relevante regionale publieke omroepen, de lokale publieke omroep en de landelijke Vlaamse publieke zenders verplicht is.

Het aanbod moet bovendien ongewijzigd worden doorgegeven. Dit houdt in dat wanneer een televisiezender een ondertitelingssignaal meezendt, de aanbieder van deze zender aan de abonnee dit signaal ook moet doorgeven.

Ondertiteling

De landelijke publieke omroep moeten zorgen voor ondertiteling van 95 procent van alle Nederlandstalige programma’s. Commerciële omroepen met een bereik van 75 procent of meer van alle huishoudens in Nederland moeten minstens de helft van de Nederlandstalige programma’s ondertitelen. De omroepen rapporteren periodiek bij het Commissariaat over welke programma’s zij hebben ondertiteld.