Toestemming, vergunning en registratie

Als je een media-instelling wilt beginnen, heb je meestal een vergunning, registratie, of toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media.

Publieke media-instellingen

Media-instellingen die (deels) worden gefinancierd door de overheid noemen we publieke media-instellingen, ook wel de publieke omroepen genoemd. Deze omroepen moeten door aanbieders van televisie worden doorgegeven. Dit noemen we een doorgifteplicht. Er zijn drie soorten publieke omroepen: landelijk, regionaal, en lokaal.

Commerciële media-instellingen

De Mediawet kent naast publieke media-instellingen alleen commerciële media-instellingen, ofwel commerciële omroepen. ‘Commercieel’ betekent niet per se dat de media-instelling gericht moet zijn op het maken van winst of dat de mediadienst reclameboodschappen moet bevatten. Dit geldt ook voor commerciële mediadiensten op aanvraag.