bg-img
stripes

Wil je een commerciële omroep beginnen, dan heb je vooraf toestemming nodig van het Commissariaat.

Met deze toestemming kun je vervolgens frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom (AT), of een overeenkomst sluiten met een kabelexploitant. Voor de toestemming betaalt u jaarlijks toezichtskosten aan het Commissariaat.

Een commerciële omroep moet zijn inkomsten en doorgifte zelf regelen. De regels waaraan commerciële omroepen zich moeten houden zijn minder streng dan de regels voor publieke omroepen. Maar er zijn nog steeds regels. Er is toestemming van het Commissariaat nodig om een commerciële omroep te beginnen.

Een commerciële omroep verzorgt programma’s op basis van een schema met ten minste de begintijdstippen en titels van meerdere programma’s. De omroep verspreidt de programma’s voor gelijktijdige ontvangst door het algemene publiek of een deel daarvan.

Toestemming aanvragen

In principe kan iedere (meerderjarige) natuurlijke of rechtspersoon toestemming krijgen voor het verzorgen van een commerciële omroep, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt
  • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Voor commerciële omroep is vooraf toestemming vereist van het Commissariaat voor de Media. U moet een aanvraag altijd schriftelijk en ondertekend indienen.

In de brochure Commerciële omroepdiensten kunt u onder meer lezen:

  • welke gegevens het Commissariaat van u nodig heeft
  • aan welke regels op het gebied van reclame, sponsoring en programmaquota de omroep moet voldoen
  • wat de jaarlijkse toezichtskosten zijn.

Overeenkomst met kabelexploitant

De toestemming voor het beginnen met commerciële omroep houdt niet in dat het kanaal ook automatisch via de kabel of via een omroepzender (waaronder satelliet) kan worden verspreid. Om via de kabel te kunnen uitzenden moet de omroep een overeenkomst met de kabelexploitant sluiten. Voor radio-omroep via een etherfrequentie heeft de omroep een vergunning nodig op grond van de telecommunicatiewet. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.