Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Heb je minder dan 500.000 volgers of plaatste je de afgelopen twaalf maanden minder dan 24 video’s, dan val je niet onder het actieve toezicht van het Commissariaat voor de Media. Maar ook dan is het van belang goed voor je kijkers te zorgen.

In het toezicht op de video-uploaders wordt in het bijzonder gelet op toepassing van de regels voor het maken van reclame en voor de bescherming van jeugdige kijkers. Ook wanneer je niet onder ons actieve toezicht valt, is aandacht voor deze regels van belang. Je houdt rekening met de belangen van het algemene publiek en met jeugdige kijkers in het bijzonder.

Laat de kijker steeds duidelijk weten wanneer je reclame maakt, gesponsord wordt of tegen een vergoeding producten of diensten in beeld brengt of bespreekt in je video. Wel zo eerlijk. Geef ook een duidelijke waarschuwing wanneer je content niet geschikt is voor jeugdige kijkers.

Meer hierover lees je in de nieuwe regels voor video uploaders.

Hou zelf in de gaten of je alsnog registratieplichtig wordt

Het kan zijn dat je in de loop der tijd alsnog aan de criteria voldoet om onder actief toezicht van het Commissariaat voor de Media te komen en de wettelijke verplichting hebt je te registreren. Bijvoorbeeld als het aantal volgers is toegenomen of als je het minimumaantal geplaatste video’s in de afgelopen twaalf maanden haalt. Hou dit zelf in de gaten. Het is je eigen verantwoordelijkheid je tijdig te registreren en je aan de wet te houden. Je kunt altijd de registratiecheck doen.

Regels die mogelijk wel voor jou gelden

Er zijn regels die voor alle video-uploaders gelden, ook als je (nog) niet onder het actieve toezicht van het Commissariaat valt. Natuurlijk moet je je houden aan de regels van het videoplatform dat je gebruikt. Verder geldt bijvoorbeeld dat als je reclameboodschappen opneemt in je video, je je moet aansluiten bij de Stichting Reclame Code. Daarnaast gelden regels ter bescherming van de economische en financiële belangen van de consument. Bijvoorbeeld de Wet handhaving consumentenbescherming, waarop de Autoriteit Consument & Markt toezicht uitoefent en de Wet op het financieel toezicht waarop de Autoriteit Financiële Markten toezicht houdt. Ook het strafrecht stelt grenzen aan wat je kunt zeggen en doen in je video’s. Zo is het aanzetten tot geweld of haat, het uitlokken van een terroristisch misdrijf en discriminatie strafbaar.

Informeer je goed over de voor jou geldende regels. Branchevereniging DDMA biedt een overzicht van de verschillende regels voor video-uploaders op de site www.influencerregels.com.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.