Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

De vaste boekenprijs is sinds 2005 bij wet geregeld om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen.

Zonder prijsconcurrentie kunnen uitgevers ook minder winstgevende boeken uitgeven. Daarmee vormt de vaste boekenprijs een belangrijk cultuurpolitiek instrument. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor werken die:

  • tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevatten
  • zijn voorzien van een titel
  • bestaan uit papieren bladzijden
  • al dan niet vergezeld gaan van ondersteunende informatiedragers
  • bestemd zijn voor de verkoop aan eindafnemers.

Voor de Wet op de vaste boekenprijs is het niet relevant of een boek in eigen beheer wordt uitgegeven, waar de opbrengsten van een boek heengaan of dat een boek slechts bij een bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is. Ook deze boeken zijn bestemd voor de verkoop aan eindafnemers en vallen dus onder Wet op de vaste boekenprijs.

Uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven zijn verplicht voor deze uitgaven een prijs vast te stellen en deze prijs te melden bij het Commissariaat. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste een week voor de ingangsdatum worden gemeld op de website vaste boekenprijs van het Commissariaat voor de Media. De gemelde prijzen zijn op deze website uiteindelijk voor iedereen kenbaar. De boekverkoper dient de door de uitgever vastgestelde prijs toe te passen.

E-boek

De vaste boekenprijs geldt alleen voor gedrukte boeken en bladmuziekuitgaven, en niet voor e-boeken. Volgens de wetgever is prijsregulering voor elektronische boeken ongewenst, omdat deze de innovatie op de boekenmarkt zou schaden en er een cultureel belang ontbreekt.

Besluit vaste boekenprijs

Het Besluit vaste boekenprijs bevat– als Algemene Maatregel van Bestuur – een uitwerking van de Wet op de vaste boekenprijs, met onder meer bepalingen over kortingsmogelijkheden, bijzondere prijzen en boekenclubprijzen.

Verder is er de Regeling vaste boekenprijs, die nadere voorschriften bevat voor onder meer de verplichting voor uitgevers en importeurs hun prijzen mee te delen.

Sancties

Bij overtredingen van de Wet op de vaste boekenprijs kan het Commissariaat voor de Media bestuurlijke boetes opleggen. De criteria die het Commissariaat voor de Media daarbij hanteert, zijn vastgelegd in de Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019.

Melden van nieuwe uitgaven

Het melden van nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen kan op drie manieren:

  1. via de website;
  2. via zogenaamde ONIX-berichten, of;
  3. via een formulier.

Om prijzen te melden, moet je je registreren bij het Commissariaat voor de Media via een registratieformulier met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Na registratie ontvang je een gebruikersnaam en een wachtwoord om prijzen via de website te kunnen melden.

Vragen over de vaste boekenprijs

Vragen over de vaste boekenprijs kunt u mailen via boekenprijs@cvdm.nl.

Gerelateerde items

Registreer je als uitgever of importeur

Om prijzen te melden, moet je als uitgever bij ons geregistreerd staan.

Ga naar het digitale formulier Registratie als uitgever of importeur
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.